Det er viktig å følge med i utviklingen. Både for å kunne overleve, men også for å kunne nå frem til publikum. Når det gjelder bokbransjen er vi nå midt inne i en fantastisk og spennende utvikling innen den digitale verden. Vi i Almater har knyttet til oss kontakter som er eksperter på sitt felt når det gjelder utvikling av digitale ressurser.