Posted on 18.08.2014

kurmandji1_ann_weben
Dette er de to første bøkene i en nivåbasert bokserie på 6 bøker for elever med kurdisk bakgrunn i norske skoler. Målgruppen for disse bøkene er hovedsakelig elever i klassetrinn 1 og 2 som har nordkurdisk eller kurdisk kurmandji som hoveddialekt, men bokserien kan også gjerne brukes av eldre elever og voksne.

Formålet med bøkene er å motivere elevene til å like språket og lære å bruke kurdisk både muntlig og skriftlig. Hovedfokuset ligger på elevenes lytteevne og lære-muligheter gjennom repetisjon og gjentakelse. Boka tar også hensyn til barnas kulturelle bakgrunn, og bruker substantiver og temaer som passer inn i den kurdiske kulturkonteksten. Gjennom denne bokserien skal eleven få mer interesse og kjennskap til, samt forståelse for sin identitet som tospråklig elev i Norge. Styrking av elevens interesse for egen identitet, selvtillit og stolthet vil på sin side styrke elevens interkulturelle forståelse og tilhørighet.

Bøkene er rikt illustrert og er lagt opp på en måte som gjør det spennende og morsomt å lære.

Read More