Almater Forlag AS

Navigation Menu

Morsmålsbøker i Kurmandji 1

Posted on 18.08.2014

kurmandji1_ann_weben
Dette er de to første bøkene i en nivåbasert bokserie på 6 bøker for elever med kurdisk bakgrunn i norske skoler. Målgruppen for disse bøkene er hovedsakelig elever i klassetrinn 1 og 2 som har nordkurdisk eller kurdisk kurmandji som hoveddialekt, men bokserien kan også gjerne brukes av eldre elever og voksne.

Formålet med bøkene er å motivere elevene til å like språket og lære å bruke kurdisk både muntlig og skriftlig. Hovedfokuset ligger på elevenes lytteevne og lære-muligheter gjennom repetisjon og gjentakelse. Boka tar også hensyn til barnas kulturelle bakgrunn, og bruker substantiver og temaer som passer inn i den kurdiske kulturkonteksten. Gjennom denne bokserien skal eleven få mer interesse og kjennskap til, samt forståelse for sin identitet som tospråklig elev i Norge. Styrking av elevens interesse for egen identitet, selvtillit og stolthet vil på sin side styrke elevens interkulturelle forståelse og tilhørighet.

Bøkene er rikt illustrert og er lagt opp på en måte som gjør det spennende og morsomt å lære.

Read More

Morsmålsbøker i Somali 1

Posted on 18.08.2014

somali1_nyheter
Nivåbaserte morsmålsbøker i Somali 1 (trinn 1-2) er nå kommet. Et læreverk som består av én lesebok og én oppgavebok. Bøkene legger stor vekt på å lytte og gjenta lyder, bokstaver og ord. Lek deg gjennom de rikt illustrerte sidene og løs de morsomme oppgavene.

Read More

Pin It on Pinterest