Posted on 19.08.2015

somali 2

 

Somali 2 lesebok og oppgavebok

Dette er nivåbaserte morsmålsbøker som er utviklet for barn på nivå 2. Først og fremst for klassetrinn 3-4, men de kan også brukes for eldre barn og voksne ved behov. Hovedformålet med bøkene er å gjøre barna stolte av den somaliske kulturen og språket. De skal hjelpe barna å få en bedre foråelse for norsk kultur og for sin egen kultur. De
skal også styrke elevenes interkulturelle forståelse og utvikle deres språklige selvtillit samtidig som de lærer å lese og skrive.

Det er en sammenheng mellom barnas evne til å lytte ut lyder i tale og hvor raskt barn lærer å lese og skrive. Derfor er det i disse bøkene et stort fokus på å lytte og gjenta lyder, bokstaver og ord.

Et gratis supplement i form av en omfattende nettside med interaktive oppgaver følger også med.

Forfattere: Yassin Mahamoud Elmi og
Alisaid Ahmed Hirsi

Lesebok kr 228,- pr. bok
Oppgavebok kr 148,- pr. bok

Bestill boken her.