Posted on 18.08.2014

somali_del1 kopi

Somali 1 lesebok og oppgavebok

Dette er nivåbaserte morsmålsbøker som er utviklet for barn på nivå 1. Først og fremst for klassetrinn 1-2, men den kan også brukes for eldre barn og voksne ved behov.
Hovedformålet med boken er å gjøre barna stolte av den somaliske kulturen og språket. Den skal hjelpe barna å få en bedre foråelse for norsk kultur og for sin egen kultur. Den skal også styrke elevenes interkulturelle forståelse og utvikle deres språklige selvtillit samtidig som de lærer å lese og skrive.

Det er en sammenheng mellom barnas evne til å lytte ut lyder i tale og hvor raskt barn lærer å lese og skrive. Derfor er det i disse bøkene et stort fokus på å lytte og gjenta lyder, bokstaver og ord.

Et gratis supplement i form av en omfattende nettside med interaktive oppgaver er også under utvikling. Denne vil være klar innen skolestart 2015.

Forfattere: Yassin Mahamoud Elmi og
Alisaid Ahmed Hirsi

Lesebok kr 228,- pr. bok
Oppgavebok kr 148,- pr. bok

Bestill boken her.