Posted on 10.10.2017

 

Polski 1 lesebok og arbeidsbok

POLSKI 1 er nivåbaserte bøker utviklet for barn på nivå 1. Først og fremst for klassetrinn 1-2, men de kan også brukes av eldre barn ved behov.

Hovedformålet med bøkene er å gjøre barna stolte av den polske kulturen og språket. De skal hjelpe barna å få en bedre forståelse for norsk kultur og for sin egen kultur. De skal også styrke elevenes interkulturelle forståelse og utvikle deres språklige selvtillit samtidig som de lærer å lese og skrive.

I tillegg til disse bøkene finner du også lese- og arbeidsbøker 2 og 3 samt et gratis supplement i form av en omfattende nettside med interaktive oppgaver.

Forfattere: Katarzyna Kozak-Opsahl og Józefa Zuzanna Królczyk Bremer

Lesebok 228,- pr bok
Arbeidsbok 148,- pr bok

Bestill boken her.