Posted on 10.12.2012

Marine mikroorganismer i sand

Marine mikroorganismer i sand

Mellom fjell og rullesteinsstrender finnes det både små og store sandstrender langs kysten. I denne sanden lever et vell av mikroorganismer mellom sandkornene – mikropsammon. Det er disse denne boken handler om.

Mikroskop er nødvendig for å studere disse organismene, men for øvrig kan det greie seg med svært enkel teknikk: Innsamling av sandprøver med et flatbunnet øsekar eller pulverglass og oppsamling av cellene på dekkglass for mikroskopering.

Flere enn 75 slekter som enkelt kan samles inn og studeres i mikroskopet er tatt med. Alle illustrert med strektegning og foto fra lysmikroskopet. Mikroorganismene i strendene er tilstede året rundt. Noen er til og med mest tallrike på vinteren.

Forfattere: Jahn Throndsen og
Wenche Eikrem.

Pris kr. 345,-

Bestill boken her.