Posted on 10.12.2012

Marine mikroalger i farger

Marine mikroalger i farger

En felthåndbok om de mest kjente av kystens mikroalger. Kystvannet inneholder et stort utvalg av mikroskopiske alger, encellede arter med gule, brune eller grønne kloroplaster.

Når våren kommer med økt lys og mindreomrøring kommer groen i havet. Det er kiselalgene som blomstrer opp nå den næringen vinteromrøringen har bragt opp fra dypvannet. Utpå våren og sommeren tar fureflagellatene (dinoflagellatene) over. Sammen med mange andre encellede planter og dyr. Cellene svever fritt i sjøen. Mange av artene kan fanges med en finmasket håv og studeres levende eller fiksert i et vanlig lysmikroskop. Boken er en god hjelp for å bestemme slektsnivået til de viktigste mikroalgene.

Forfatterne er professor Jahn Throndsen og
forsker Wenche Eikrem ved Universitetet i Oslo.

Pris kr. 325,-

Bestill boken her.