Posted on 24.10.2012

Mangfold i barnehagen

Mangfold i barnehagen

Grunnbok i norsk for minoritetsspråklige som arbeider med barn i barnehager. Denne boka tar opp mange aktuelle sider ved barnehagearbeidet for ansatte fra andre kulturer. Boka gir både teoretiske, praktiske og sosiale innføringer.

Forfattere: Gunnhild Aakervih og Rowena B. Teodocio.

Pris kr. 265,-

Bestill boken her.