Posted on 24.10.2012

Mangfold i barnehagen

Mangfold i barnehagen

Grunnbok i norsk for minoritetsspråklige som arbeider med barn i barnehager eller for den som kan forholdsvis mye norsk og vil kvalifisere seg videre. Denne boka tar opp mange aktuelle sider ved barnehagearbeidet for ansatte fra andre kulturer. Tekstene kan også passe for norske barnehageassistenter fordi boka har nyttig stoff om barns utvikling, barns lek og læring, og voksenrollen. Den tar opp lovverket rundt barnehagens organisering, barns behov og utfoldelse, kommunikasjon, foreldresamarbeid, mangfold blant personalet og barn, barn med spesielle behov og flerkulturell kompetanse. Boka gir både teoretiske, praktiske og sosiale innføringer. Den kan også passe for de som vil kvalifisere seg videre i barne- og ungdomsarbeid.

Forfattere: Gunnhild Aakervih og Rowena B. Teodocio.

Pris kr. 265,-

Bestill boken her.