Posted on 20.08.2015

kurmandji3

 

Kurmandji 3 lesebok og oppgavebok

”Kurdî, zimanê me ye 3” er de tredje bøkene i en nivåbasert bokserie på 3 deler for elever med kurdisk bakgrunn i norske skoler. Målgruppen for disse bøkene er hovedsakelig elever i klassetrinn 5, 6 og 7 som har nordkurdisk eller kurdisk kurmandji (kurmancî) som hoveddialekt. Bokserien kan like gjerne brukes av eldre elever og voksne personer.

Bøkene har hovedfokus på elevenes lytteevne og læremuligheter gjennom repetisjon, muntlig kommunikasjon og forståelse av innhold. På dette nivået, altså nivå 3, skal eleven kunne bruke språket både muntlig og skriftlig i forskjellige situasjoner og i arbeid med ulike emner. Sentralt i bøkene er utviklingen av begreper, ordforråd og oppbygging av setninger. Eleven skal også kunne utvikle evne til å skrive setninger og korte tekster. Bøkene tar hensyn til barnas kulturelle bakgrunn, og bruker substantiver og temaer som passer inn i den kurdiske kulturkonteksten.

Gjennom denne bokserien skal eleven få mer interesse og kjennskap til, samt forståelse for sin identitet som tospråklig elev i Norge. Styrking av elevens interesse for egen identitet, selvtillit og stolthet vil på sin side styrke elevens interkulturelle forståelse og tilhørighet.

Et gratis supplement i form av en omfattende nettside med interaktive oppgaver følger også med.

Forfattere: Abdollah Hejab

Lesebok kr 248,- pr. bok
Oppgavebok kr 158,- pr. bok

Bestill boken her.