Posted on 23.01.2013

Kurdi trinn 1-3

Kurdi Kurmanji Nord-kurdisk trinn 1-3

Dette er en serie med lesebøker og arbeidsbøker fra trinn 1 til trinn 3.
Kurmanji er det språket som snakkes i det nordlige Kurdistan.
Det skrives med latinske bokstaver.

Kemal Mavane, som er ansvarlig for teksten, er ansatt som
språkkonsulent ved universitetet i Uppsala.

Lesebok kr. 248,- pr. bok
Arbeidsbok kr. 128,- pr. bok

Bestill bøkene her.