Posted on 28.01.2013

innvandring_helse_mat_forside

Innvandring, helse og mat

Kunnskapsutvikling om endringer i helse ved migrasjon. Innvandringen til Norge har vært med på å endre våre kostvaner, og endringer i kostholdet har også vært med på å påvirke vår helse. Våre nye landsmenn har tatt med seg sine mattradisjoner og sitt helsesyn fra mange deler av verden. Når så denne kulturen skal leves ut i det norske samfunnet, kan det oppstå kostholds- og helsemessige effekter vi bør være klar over.
Boka er brukt i videregående opplæring og ved studier av mattradisjoner fra mange land.

Forfatter: Gunnhild Aakervik.

Pris kr 195,- 

Bestill boken her.