Posted on 10.10.2019

Hei, jeg heter Norge! VGO 3

Dette er en nivåbasert bokserie på tre bøker. En norskopplæring for minoritettspråklige i den videregående skolen.

– Hovedmålet med bok 3 er å videreutvikle et ordtilfang som gir elevene bedre forutsetninger for å forstå ulike skolefag.

Det blir i alle tre bøkene lagt stor vekt på at læremiddelet skal gi ei solid og mangfoldig innføring i norsk språk, kultur og historie.

Til bøkene følger et gratis supplement i form av en nettressurs.  Der kan elevene finne gloser, lesetekster, begrepsforklaringer, informasjonstekster, små filmsnutter, quiz og andre oppgaver.

Forfatter: Rolf Theil

Pris: 228,-

Bestill boken her.