Posted on 10.10.2019

Hei, jeg heter Norge! VGO 1

Dette er en nivåbasert bokserie på tre bøker. En norskopplæring for minoritettspråklige i den videregående skolen.

– Bok 1 gir elevene ei elementær innføring i idiomer, formuleringer og grammatikk som man trenger for å snakke om en del sentrale dagligdagse emner. Hvert kapittel inneholder dialoger og monologer, som veksler med øvelser og grammatiske forklaringer. Noen tekster i hvert kapittel er også gjengitt i lydskrift.

Det blir i alle tre bøkene lagt stor vekt på at læremiddelet skal gi ei solid og mangfoldig innføring i norsk språk, kultur og historie. 

Til bøkene følger et gratis supplement i form av en nettressurs.  Der kan elevene finne gloser, lesetekster, begrepsforklaringer, informasjonstekster, små filmsnutter, quiz og andre oppgaver.

Forfatter: Rolf Theil

Pris: 228,-

Bestill boken her.