Posted on 10.12.2012

Hæ??? Hva er det du sier?

Hæ??? Hva er det du sier?

Morsomme eksempler på hva minoritetsspråklige kan forstå av norsk dagligdags tale.

Skal du få dybde i språket er det bare å gi seg i kast med å forstå uttrykk og slik vi snakker i det daglige. Uttrykk finner du i aviser, bøker, tv, men ikke minst i «stammespråket» overalt i dagligtale. Boka ble laget for at nordmenn skal bli oppmerksomme på hvor merkelig vi egentlig snakker og skriver. Verb med småord og preposisjoner gir uante assosiasjoner, fjernt fra hva de i utgangspunktet var ment å uttrykke. Boka inneholder over 200 verb som er brukt i forskjellige tider og situasjoner. Den kan være nyttig for folk som vil lære seg dypere norsk på en morsom måte. Den er illustrert av forfatter. Boka egner seg på arbeidsplassen, på kurs, hjemme og som en gave. Lykke til med bruken!

Forfatter: Gunnhild Aakervik.

Pris kr. 265,-

Bestill boken her.