Posted on 27.10.2012

Gammel i nytt land

Gammel i nytt land

Det vil i nærmeste fremtid bli nødvendig å se på behovet for nye holdninger i pleie- og omsorgs-arbeidet i vårt flerkulturelle samfunn. Dette heftet tar utgangspunkt i de daglige rutinene – og hvilke tiltak og endringer som vil tvinge seg frem.
Heftet er egnet for debatt og diskusjoner i grupper.

Forfatter: Gunnhild Aakervik.

Pris kr. 98,-

Bestill boken her.