Posted on 23.01.2013

Alger i farger

Alger i farger

En felthåndbok om kystens makroalger.
En ekskursjon til fjæra hører med til all god naturfagundervisning i kystlandet Norge. En norsk bok som vil gjøre det lettere å bli kjent med de store algene – tang og tare – og mange andre grønnalger, brunalger og rødalger.

Boken er på 136 sider og har fargefotografier og omtaler av 102 ulike arter. Mange også med mikroskopiske detaljbilder som gjør bestemmelsen sikrere. Boken har en utførlig innledning som gir bakgrunnsstoff om algenes biologi , økologi og praktiske anvendelse til mat og industriformål.

Forfatteren Jan Rueness er professor ved Universitetet i Oslo.

Pris kr. 288,-

Bestill boken her.