Posted on 21.03.2022

ABC Romani Shib er laget for romske barn i grunnskolen og for andre som vil lære seg romanen. Læremiddelet skal gi elevene en grunnleggende lese- og skriveforståelse. Samtidig som det vil være en mal for rettskrivning.

Vi håper at boka er med på å utvikle romani som skriftspråk i Norge og øke stoltheten for eget språk og kultur blant romske barn og ungdommer.

Forfatter: Rolf Theil

Pris: 150,-