Kommunikasjon

Det at man er god på å snakke er ikke entydig med å være en god kommunikatør. Å snakke kan vi alle, men skal man kommunisere må man også kunne lytte. Det holder ikke å bruke ørene for å høre. Det er også noe  de fleste av oss kan, men det å lytte er noe helt annet. Kan du «lytte» så kan du kommunisere.