Almater Polski hand

1. Astronom, który odkrył, że planety nie krążą po orbitach kolistych,
    lecz po orbitach w kształcie elipsy.
2. Może być morska lub dźwiękowa
3. Na przykład tlen, żelazo lub wodór; promieniotwórcze to: rad i polon
4. Na przykład cumulonimbus lub cirrus
5. Według teorii geocentrycznej znajduje się w centrum naszego układu
    planet
6. Jeden z równoleżników; może być Raka lub Koziorożca

1

2

3

4

5

6

E

R

A

P

H

M

W

K