Digitalt: Å lære vietnamesisk er gøy!

Dette er en digital ressurs basert på vietnamesiske lærebøker for nivå 1 og 2. Nettsiden er to-språklig og er en omfattende digitalisering av lærebøkene med lydspor og interaktive oppgaver. Den er, som lærebøkene, inndelt i del 1 og del 2 og er derfor et perfekt supplement til disse.

Hvordan få tilgang til nettsiden?
De som kjøper lærebøkene får automatisk tilgang til den digitale ressursen uten ekstrakostnader.

Lese- og oppgavebøker kan bestilles på denne siden.