Posted on 11.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polske morsmålsbøker er nå i salg. Lese- og arbeidsbøkene er nivåbaserte og utviklet for barn på nivå 1, 2 og 3, trinn 1-7. Bøkene skal hjelpe barna å få en bedre forståelse for norsk kultur og for sin egen kultur. De skal også styrke elevenes interkulturelle forståelse og utvikle deres språklige selvtillit samtidig som de lærer å lese og skrive. Til bøkene følger en supplerende nettside med interaktive oppgaver.
Forfattere: Katarzyna Kozak-Opsahl og Józefa Zuzanna Królczyk Bremer

Read More